Egenremiss.

Vill du utföra en MR undersökning men har inte fått remiss från en vårdgivare kan du skriva en egenremiss till oss. Då bekostar du undersökningen själv. Betalning sker med kort vid undersökningstillfället. Efter undersökning får du bilder och utlåtande hemskickat till din folkbokföringsadress.

Remiss från din vårdgivare.

Om du redan har en remiss och önskar utföra din undersökning hos oss så måste du vända dig till din vårdgivare. Det är din vårdgivare som väljer var remissen skickas.

Remiss via din Sjukvårdsförsäkring.

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag. Om du har en sjukvårdsförsäkring kan du fråga ditt försäkringsbolag om du kan få din undersökning utförd hos oss. Godkänner försäkringsbolaget din förfrågan bokas undersökningen in hos oss via ditt försäkringsbolag.

Remiss via Företagshälsovård

Vi samarbetar med företagshälsovården. Du kan få en remiss till oss via din företagshälsovård. Meddela din företagshälsovård att du vill utföra din undersökning hos oss.