Innan undersökningen

Vissa undersökningar kräver förberedelser som till exempel fasta, för att få så bra bilder som möjlig. Detta framgår alltid i kallelsen.

Under undersökningen

På Seradkliniken utförs alltid ultraljudsundersökningarna av en röntgenläkare. Läkaren använder en så kallad prob, ett stavliknande instrument som förs över området som ska undersökas.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du lämna kliniken utan restriktion, om inte personalen meddelar annat.