Innan undersökningen

Det finns många fördelar med MR undersökningar, till exempel att man får detaljrika bilder av kroppens mjukdelar utan att använda röntgenstrålning. Det finns också nackdelar, undersökningen tar lång tid och man behöver ligga helt stilla. Det finns dock inga kända hälsorisker med undersökningsmetoden. Alla kan heller inte genomgå en MR undersökning, beroende på vilka implantat man har i kroppen. Innan en undersökning genomförs är det därför viktigt att du alltid fyller i ett hälso- och säkerhetsformulär. Den får du tillsammans med din kallelse. Du kan också fylla i den hos oss. Magnetfältet i kameran är starkt och det är viktigt att all metall och elektronik avlägsnas innan undersökningen. Vid vissa undersökningar behövs vissa förberedelser som till exempel fasta. Detta framgår alltid i kallelsen.

Under undersökningen

Vid en MR undersökning tas flera serier med bilder, varje bildserie kallas sekvens och en sekvens kan ta upp till 5 minuter att genomföra. Under den tiden är det viktigt att du ligger helt stilla för att bilderna ska bli skarpa och bedömbara. När bilderna tas låter det väldigt högt i undersökningsrummet, därför kommer du att få hörselkåpor. Genom hörselkåporna finns möjlighet att lyssna på radio/musik, det är också genom hörselkåporna som personalen kommunicerar med dig.
Du får även en nödtuta i handen som du kan trycka på ifall du skulle vilja avbryta undersökningen eller om du snabbt behöver komma i kontakt med personalen.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du lämna kliniken utan restriktioner, om inte personalen meddelar annat.