Skicka remiss

1. Remiss kan skrivas i befintligt journalsystem. Alternativt kan Seradklinikens röntgenremiss användas.

2. I adressfält för mottagande av remiss anges Seradkliniken, Gustafsvägen 20, 633 46 Eskilstuna.

3. Remissen skickas per post, med säker e-post till remiss@serad.se eller faxas till
010-20 44 862.

4. Utlåtande erhålls på samma sätt som remiss skickats om andra önskemål ej anges.

Bilder från Seradkliniken

1. Den vårdgivare som vill att bilder förs in i regionens PACS skickar remiss med begäran om rekvirering till radiologiska kliniken i aktuell region.

2. När radiologiska kliniken i aktuell region har fått remiss om rekvirering inhämtar de bilder samt utlåtande från Seradkliniken till regionens PACS.

Faxa remiss/svar

1. Den vårdgivare som vill faxa remisser måste först försäkra sig om att faxen kommer rätt. Detta görs genom att lägga in Seradkliniken som kontakt i faxmaskinen för att minimera risk för felskick. Faxnr: 010-20 44 862.

2. Därefter skickas ett testfax till det inlagda numret.

3. Bekräfta testfaxet genom telefonsamtal till Seradkliniken, 016-400 00 11. Samtal för att bekräfta mottagandet av fax görs endast första gången, vid testfax.

4. Därefter kan remiss skickas utan avidentifiering när det inlagda numret används.

Prislistor

För prislistor över våra undersökning var vänlig kontakta:

Aslan Farhadi, VD Seradkliniken
aslan.farhadi@serad.se
016-400 00 11